Skip to main content

Parlament Gymnázia Jihlava

 
 

Další zasedání PGJ bude 5. června 2023.

Parlament Gymnázia Jihlava je na škole již několik let, aktivně ho navštěvují žáci z nižšího i vyššího gymnázia. Parlamentníci mají na starost většinu akcí, které se zde na škole konají, jako např. Tematické dny, Mikuláše, či Valentýnskou poštu. Dále je parlament zástupcem všech žáků vůči školnímu vedení. Schůzky, na kterých se řeší výše uvedená témata, se konají v předem určený den každý měsíc. Tyto schůzky jsou otevřené pro všechny žáky, kteří chtějí vyjádřit jakoukoliv připomínku k parlamentu, nebo způsob, jak něco na škole vylepšit.