Měsíc filmu na školách

Žáci 3A6 se 18. 11. zapojili do tradičního projektu Měsíc filmu na školách pořádaného portálem Jeden svět na školách. Letošním téma zastřešoval titulek Mladí proti komunismu. Po zhlédnutí filmu Věřím, že více světla potřeba nebude týkajícího se osudů Jana Palacha a Jana Zajíce, následovala projekce odborné besedy s historikem Petrem Blažkem z Ústavu pro studium totalitních režimů. Tato varianta besedy byla zvolena z epidemických důvodů.

Obě části programu pomohly zodpovědět mnoho nejasností a otázek, zároveň ale přinesly i otázky nové. 

Díky dokumentu a besedě jsem se dozvěděla nové informace o obětech Jana Zajíce a Jana Palacha.. Například to, že se jejich rodiny spřátelily. Pořád je ale pro mě nesrozumitelné, co se stalo po smrti Jana Zajíce. Zda to pohnulo se společností v ČSSR stejně jako při první pochodni.


From: Info Příběhy bezpráví
Subject: Poděkování za účast v letošním ročníku Měsíce filmu na školách

Vážený pane řediteli,

letošní 17. ročník Příběhů bezpráví – Měsíce filmu na školách, věnovaný konkrétním příběhům mladých lidí, kteří vzdorovali komunistickému režimu, se chýlí ke konci. Jsme rádi, že se Vaše škola do projektu zapojila…
Velice si vážíme Vaší spolupráce i přes to, že se tento rok Měsíc filmu na školách konal v lecčem netradičně a akci nebylo vždy možné organizovat přímo na školách. Projekce filmů a debaty studentů a žáků s pamětníky a historiky probíhaly za velkého zájmu vyučujících z 420 zapojených škol. Věříme, že se tak i na Vaší škole podařilo připomenout, že o demokracii, svobodu a lidská práva je třeba pečovat a že volně cestovat, studovat a svobodně projevovat názory není samozřejmostí.
Pokud by Vás zajímaly záznamy z unikátních moderovaných online besed s vybranými hosty, můžete si je stále pustit na našich webových stránkách.
Děkujeme Vám, že se věnujete seznamování žáků s naší nedávnou minulostí. Touto cestou děkujeme i vyučujícím, kteří měli organizaci akce u Vás na škole na starosti – víme, že přípravě projekce filmů a zprostředkování online debaty žákům a studenům se často věnují i ve svém volném čase.

Budeme rádi, když se do Příběhů bezpráví – Měsíce filmu na školách zapojíte i v příštím roce…