Mgr. Petra Pohanová

Petra Pohanová

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364 01) 1078 Onemocnění 02) 023 Peníze a jejich funkce 03) 023 Peníze a jejich funkce 04) 001 Vlastní aktivita – Průduchy 05) 175 Paměť a učení 06) 09 Příprava na přijímací pohovor – teorie […]