Mgr. Pavel Suk

Pamětní deska

Stále shromažďujeme příspěvky na kamennou pamětní desku.
Příspěvky lze poukazovat na bankovní účet 4211241945/6800 (Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava).

100 let českého gymnázia v Jihlavě

Vážená a milá absolventko, vážený a milý absolvente!
Přesně po sto letech 20. – 22. září 2019 bychom se s Vámi a s Vašimi spolužáky rádi sešli, abychom společně oslavili 100 let českého gymnázia v Jihlavě.