Mgr. Pavel Suk

Žádost o nové rozhodnutí

Žádost nahrazuje odvolání o nepřijetí uchazeče o studium.
Je určena zákonným zástupcům uchazečů, kteří nebyli přijati z důvodu nedostatečné kapacity.