Nepovinné předměty

Nabídka nepovinných předmětů a kroužků

  • Konverzace z NjD
  • Francouzský jazyk
  • Konverzace ve francouzském jazyce
  • Latinský jazyk
  • Ruský jazyk
  • Španělský jazyk
  • Dějepisný seminář
  • Sborový zpěv
  • Náboženství