O škole pro uchazeče o studium

ve škole je

  • studovna s rozsáhlou knihovnou
  • moderní tělocvična, gymnastický sál a posilovna
  • WiFi v celé budově
  • moderní badatelské centrum pro přírodní vědy

studium

  • čtyři studijní obory
  • dva povinné cizí jazyky – angličtina a jeden z nabídky: francouzština, němčina, ruština, španělština
  • možnost přípravy na Německý jazykový diplom I. a II. stupně (výuka s rodilým mluvčím)
  • od 2. ročníku je možné jako volitelný předmět studovat třetí cizí jazyk, případně latinu
  • od 2. ročníku vyššího gymnázia část výuky formou volitelných předmětů

další činnost školy