Mgr. Michaela Vodová

Michaela Vodová

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364 01) 0788 Houby, lišejníky 02) 0788 Houby, lišejníky 03) 1849 Laboratorní cvičení – příprava dihydrátu síranu vápenatého 04) 1849 Laboratorní cvičení – příprava dihydrátu síranu vápenatého 05) 1597 Bílý fosfor 06) 2366 Řád pavouci […]