Oznamovací systém

Gymnázium Jihlava využívá níže uvedený systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Fyzická osoba (Oznamovatel) může podat oznámení o možném protiprávním jednání na Gymnáziu Jihlava Příslušné osobě.
Totožnost Oznamovatele je chráněným údajem, Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.
Oznámení musí obsahovat údaje umožňující určit totožnost oznamovatele v souladu s § 2 odst. 2 zákona (jméno, příjmení, datum narození). Anonymní oznámení nejsou přijímána.

Příslušnou osobou je Lenka Kučerová. Oznámení lze podat:

 • – v listinné podobě:
  • do označené schránky v knihovně Gymnázia Jihlava (místnost B0St),
  • poštou na adresu Gymnázium Jihlava, Lenka Kučerová, Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava,
 • – ústně v pracovní době Pověřené osoby:
  • telefonicky na čísle +420 567 579 761,
  • osobně,
 • – elektronicky:
  • elektronickou poštou na adresu o z n a m o v a t e l „znak zavináč“ gymnaziumjihlava „znak tečka“ cz,
  • webovým formulářem.

Podání lze učinit také prostřednictvím Zabezpečného formuláře pro učinění oznámení Ministerstva spravedlnosti České republiky.