Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jihlava

Činnost Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jihlava (SRPŠ GJ) se řídí stanovami.

kontaktní údaje:

Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jihlava
Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava
IČ: 65761171
DIČ: 314-65761171
Datová schránka: s9y8qei
Účet: 131-1924280297/0100

Pravidla hospodaření

  • Výši členských příspěvků určuje ročně výbor.
  • Členský příspěvek platí všichni členové spolku.
  • Finanční zdroje spolku slouží k dalšímu rozvoji aktivit školy.
  • Spolek podporuje projektové a sponzorské aktivity jednotlivých akcí apod.
  • O jednotlivých částkách rozhoduje do výše Kč 5 000,– výbor spolku; ostatní rozpočet schvaluje členská schůze.
  • Za trvale podporované oblasti lze považovat: sportovní klub a jeho činnost; HSGJ; soutěže, olympiády; zahraniční styky školy a žáků; provozní náklady; odměny maturantům; reprezentace školy – fond ředitele školy; divadelní soubor; sociální přispěvek; školní parlament a jeho činnost.

Výkazy hospodaření


Zápisy z jednání