Šablony pro SŠ a VOŠ I

Název projektu:

Koeficienty vzdělávání / Coefficients of education

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006666

Název výzvy:

Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Doba realizace projektu:

1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Aktivity:

 • III/1.3 Školní psycholog – personální podpora SŠ
 • III/2.1 c Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Cizí jazyky
 • III/2.2 c Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Cizí jazyky
 • III/2.3 b Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – Matematická gramostnost
 • III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)
 • III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
 • III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ
 • III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Stručný obsah projektu:

Více informací o jednotlivých aktivitách je na stránkách MŠMT.

Zapojení učitelé:

 • Petr Česnek
 • Anna Dravecká
 • Milan Dvořák
 • Lenka Fasorová
 • Dana Gurková
 • Vladimíra Kafková
 • Naděžda Kosová
 • Martin Krondráf
 • Ondřej Levák
 • Ilona Míšková
 • Olga Parkanová
 • Šárka Pospíchalová
 • Štěpánka Poulová
 • Zdeňka Ryklová
 • Irena Stolínová
 • Pavel Suk
 • Milan Taláček
 • Linda Taláčková