Šablony pro SŠ a VOŠ I (OP JAK)

Název projektu:

Koeficienty vzdělávání III / Coefficients of education III

Registrační číslo projektu:

CZ.02.02.XX/00/22_003/0003888

Název výzvy:

02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I OP JAK

Doba realizace projektu:

1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Manažeři projektu