Mgr. Ondřej Levák

Ondřej Levák

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364 01) 0000 Vlastní nástroj 02) 0000 Vlastní nástroj 03) 0178 Czech musical romanticism quiz 04) 2116 Pascalův trojúhelník, binomická věta 05) 2116 Pascalův trojúhelník, binomická věta 06) 1406 Hudební sudoku I 07) 1406 Hudební […]