Literature in English lessons at Gymnazium Jihlava

Logo Erasmus+

Název projektu:

Literature in English lessons at Gymnazium Jihlava

Program:

Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob

Registrační číslo projektu:

2019-1-CZ01-KA101-060742

Doba realizace projektu:

1. 11. 2019 – 31. 10. 2021

Zapojení učitelé:

Mgr. Iveta Nečadová
Mgr. Kateřina Nováčková
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Voříšková

Komunikační jazyk:

angličtina