Literature in English lessons at Gymnazium Jihlava

Logo Erasmus+

Název projektu:

Literature in English lessons at Gymnazium Jihlava

Program:

Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob

Registrační číslo projektu:

2019-1-CZ01-KA101-060742

Doba realizace projektu:

1. 11. 2019 – 31. 10. 2022

Zapojení učitelé:

Mgr. Iveta Nečadová
Mgr. Kateřina Nováčková
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Voříšková

Komunikační jazyk:

angličtina


Realizace projektu

Každý účastník dané mobility shrnul svůj pobyt a sdílel nově nabité kompetence:

4. – 15. 7. 2022, metodický kurz, Cambridge, Velká Británie

1. – 12. 8. 2022, metodický kurz, Edinburgh, Velká Británie

15. – 26. 8. 2022, metodický kurz, Norwich, Velká Británie

Od 15. do 26. 8. 2022 jsem v rámci projektu Literature in English lessons at Gymnazium Jihlava, 2019-1-CZ01-KA101-060742 absolvovala čtrnáctidenní metodický kurz v jazykové škole NILE v anglickém městě Norwich. Výuka probíhala každý den do 16.00 v mezinárodní sedmičlenné skupině. Odpoledne jsme se mohli zúčastnit dalších aktivit jako např. panel discussions, workshops; nebo také pub quiz či poznávací procházky městem Norwich. Náplní výuky byla např. následující témata: drama, vocabulary development, gender: language, the classroom and materials, current affairs, learning differences, approaches to storytelling, developing speaking skills, learning beyond the classroom, contemporary and changing English: what to teach?

Výuku velmi profesionálně vedli lektoři: Chris Rose, Fiona Mauchline, Jo Stirling a David Farmer. Pro všechny účastníky bylo velmi motivační setkání s těmito lektory, kteří jsou také autory mnoha publikací pro učitele angličtiny a učebnic anglického jazyka.

O víkendu škola zorganizovala zajímavou exkurzi do Cambridge.

Ubytována jsem byla v hostitelské rodině, což mi umožnilo další procvičování angličtiny. Kurz byl velmi přínosný nejen díky aktivitám, které využiji ve své výuce, ale také díky možnosti používat anglický jazyk po celý den.

12. – 16. 9. 2022, job-shadowing, Mönchengladbach, Německo

V rámci projektu Literature in English lessons at Gymnazium Jihlava, 2019-1-CZ01-KA101-060742 jsem měla možnost navštívit školu Gesamtschule Hardt v německém Mönchengladbachu, který se nachází velmi blízko Düsseldorfu. Zúčastnila jsem se 14 hodin anglického jazyka zaměřeného na výuku literatury u několika různých vyučujících. Měla jsem možnost hovořit s paní ředitelkou. V rámci pobytu se o mě starali dva učitelé, z toho jeden je koordinátorem projektů Erasmus+, ti mě také provedli školou a představili mi vybavení speciálně zaměřených učeben, jako jsou učebny na ruční práce, kuchyň, chemická laboratoř, výtvarný ateliér, divadelní scéna apod.

Před každou hodinou jsem měla možnost promluvit s daným vyučujícím, který mě uvedl do kontextu výuky. Následně po hodině jsme se odebrali do kabinetu, kde byla příležitost probrat dané aktivity a jak fungují v dané skupině, popřípadě aktivity, které budou následovat v příštích hodinách. Většina učitelů byla ochotna sdílet i některé podklady pro výuku. Ve výuce mě nejvíce překvapilo technické vybavení školy. Každý ze žáků i učitelů měl k dispozici vlastní tablet, do kterého si psal poznámky a kterým se mohl ve vteřině připojit a sdílet na chytré obrazovce, která byla v každé místnosti. Nicméně tyto tablety nebyly vlastnictvím školy, ale každého studenta. Pokud měl student k dispozici pouze telefon, dostal automaticky kopie, aby si neničil oči. Učitelé měli vždy pár kopií navíc i pro studenty s tablety, protože někteří i tak upřednostňovali zápis na papír a do sešitů, nicméně měli všechny podklady k dispozici online. Časový management výuky byl také velmi inspirující, minimálně sedmdesát, spíš osmdesát procent času studenti pracovali samostatně anebo ve skupinách, kdy učitel pouze monitoroval dění ve třídě. Bylo znát, že jsou studenti zvyklí takto pracovat a tvořit. V hodinách se také zaměřují na práci s textem, který analyzují a sepisují o něm další zprávy apod. Tímto procvičují na jejich zkouškové období, které se koná po cca 8 týdnech ve škole. Většinou nepíšou průběžné testy na známky, ale hodnotí se jejich aktivita v hodině – tento model je zcela odlišný od toho českého, ale zároveň velmi inspirující právě v pozorovaných aktivitách.  

Již zmíněná dvojice učitelů pro mě přichystala plán na každé odpoledne, abych poznala i co nejvíce z jejich měst, jako je Mönchengladbach, Köln, Düsseldorf, také muzeum moderního umění v Mönchengladbachu a festival světel na zámku Dyck.  

Celá mobilita byla velmi obohacující a inspirativní. 

9. – 14. 10. 2022, job-shadowing, Mataró, Španělsko

V rámci projektu Literature in English lessons at Gymnazium Jihlava 2019-1-CZ01-KA101-060742 jsem navštívila od 10. do 14. 10. 2022 školu IES THOS I CODINA ve španělském Mataró. Měla jsem možnost zúčastnit se hodin angličtiny různých kolegů, setkala jsem se s ředitelkou školy a koordinátorkou projektů Erasmus +.

Zaujalo mě:

  • Projekty jsou přímo v rozvrhu učitelů i žáků.
  • Mnohé projekty jsou tematicky napříč předměty.
  • Ve škole se věnují cíleně čtenářské gramotnosti – čtení 30 minut každé pondělí.
  • Práce s modelovým textem, užití checklist.
  • Cílená příprava na poslechová cvičení, která činí tamním žákům potíže.

Job shadowing byl velmi přínosný, získala jsem nové kontakty pro projekty Erasmus + . Domluvili jsme také job shadowing učitelky angličtiny na Gymnáziu Jihlava.