JihlavaLerma: palabras, canciones, bailes, trajes

Logo Erasmus+

Obecné informace:

Projekt umožňuje školám realizovat spolupráci s dalšími školami z různých evropských zemí. Jedná se o nástupnickou aktivitu Partnerství škol a Individuální mobility žáků Comenius. V rámci projektů plánovaných na 2 nebo na 3 roky mohou školy ze dvou a více zemí spolupracovat na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech projektu a ty následně sdílet a šířit i mimo zapojené školy. V průběhu projektu se zástupci škol mohou setkávat na projektových schůzkách v jednotlivých školách, monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit. V případě žáků se jedná o krátkodobé výměnné pobyty a dlouhodobé studijní pobyty na partnerských školách. Projekt je financován z prostředků Evropské unie.

Bližší informace k projektu Erasmus+: Comenius KA2 – Strategická partnerství v oblasti školního vzdělávání je možné nalézt na webových stránkách Erasmus+.

Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA201-001771
Projektové období: 1. září 2014 – 31. srpen 2016
Název projektu: Jihlava a Lerma: slovem, písní, tancem, krojem (JihlavaLerma: palabras, canciones, bailes, trajes)
Partnerské školy:
Gymnázium Jihlava
IES Valle del Arlanza, Lerma (Burgos), Španělsko

Kontaktní osoby:
Mgr. Barbora Voldřichová (koordinátorka projektu, Gymnázium Jihlava)
Adolfo Retamero Santamaría (IES Valle del Arlanza, Lerma)

Komunikační jazyky: španělština, angličtina

Popis projektu:

Cílem projektu je pokračování a prohloubení úspěšné spolupráce se školou IES Valle del Arlanza v Lermě (Španělsko). V roce 2011 Gymnázium Jihlava s touto školou ukončilo bilaterální projekt Comenius – Projekty partnerství škol, jehož hlavním komunikačním jazykem byla angličtina a téma: CS-wec – Czechspain: walking towards European citizenship.
V rámci další spolupráce v letech 2012-2014 v projektu Comenius – Individuální mobilita žáků jsme používali španělštinu jako hlavní komunikační jazyk. Tříměsíčních mobilit se v průběhu dvou let celkem zúčastnilo dvanáct studentů, šest z každé školy.

V novém projektu chceme využít již získané zkušenosti a pokračovat v organizování dlouhodobých mobilit. Dále využijeme grantové prostředky k práci na společném tématu – hudbě. Studenti Gymnázia Jihlava seznámí španělské publikum s českou hudbou, s osobností Gustava Mahlera a písněmi, tanci a kroji regionu Horácko. Španělé představí osobnost renesančního hudebního skladatele a varhaníka Antonia de Cabezóna, který pochází z oblasti Burgosu, dále pak typickou regionální hudbu a tance.

Projekt byl zařazen mezi „success stories“ za rok 2017. Projekty označené titulem „success stories“ v rámci programu Erasmus+ jsou vybírány odborníky na úrovni Evropské komise. Na základě hodnocení odbornou porotou bylo na celoevropské úrovni v sektoru školního vzdělávání vybráno 20 projektů, z toho tři projekty realizované pod vedením české organizace.

Webové stránky


Školní rok 2014/2015

Zapojení vyučující:

 • Mgr. Dagmar Němečková, Mgr. Eliška Vyhnálková (Gymnázium Jihlava)
 • María Elena Caramanzana Rey, Salomé Lozano Lozano (IES Valle del Arlanza, Lerma)

Realizace projektu ve školním roce 2014/2015

 • září–listopad 2014
  práce na webových stránkách a logu, příprava tříměsíčního výměnného pobytu českých studentů
 • říjen 2014–únor 2015
  příprava na krátkodobou mobilitu, příprava projektových aktivit, příprava na dlouhodobou mobilitu španělských studentů
 • listopad 2014–únor 2015
  dlouhodobá mobilita tří českých studentů ve Španělsku
 • leden 2015
  projektové setkání českých i španělských vyučujících ve Španělsku
 • leden–duben 2015
  dlouhodobá mobilita tří španělských studentů v Jihlavě
 • únor–březen 2015
  krátkodobá mobilita českých studentů a vyučujících ve Španělsku, realizace hlavní části projektu (koncerty sboru GJI, společná vystoupení českých a španělských studentů, výstava a prezentace o Gustavu Mahlerovi a o regionu Horácko, návštěvy míst spjatých s tématem projektu…)
  příprava dlouhodobých mobilit na další školní rok
  příprava podkladů pro společné výstupy z projektu

Projekt očima zúčastněných studentů

První měsíc za námi (Lucie Hrdličková)
První měsíc za námi (Kamila Čermáková)
První měsíc za námi (Kristýna Dvořáková)
Můj český život / Mi vida checa (David Alonso Delgado)
Můj pobyt v České republice / Mi paso por la República Checa (Selina Marín Méndez)
Moje velká zkušenost / Mi gran experiencia (Esther Hernández Santillán)
Postřehy hostitelských rodin


Školní rok 2015/2016

Zapojení vyučující:

 • Mgr. Dagmar Němečková, Mgr. Eliška Vyhnálková (Gymnázium Jihlava)
 • Salomé Lozano Lozano, Raquel Araus Santamaría (IES Valle del Arlanza, Lerma)

Realizace projektu ve školním roce 2015/2016

 • září-prosinec 2015
  dlouhodobá mobilita tří českých studentek ve Španělsku
 • listopad 2015
  projektové setkání španělských a českých vyučujících v Jihlavě
 • leden 2016
  krátkodobá mobilita studentů a vyučujících Gymnázia Jihlava ve Španělsku
 • leden-duben 2016
  dlouhodobá mobilita tří španělských studentek v Jihlavě
 • březen 2016
  krátkodobá mobilita španělských studentů a vyučujících v Jihlavě, realizace hlavní části projektu (koncerty sboru IES Valle del Arlanza, společná vystoupení českých a španělských studentů, výstava a prezentace o Antoniu de Cabezónovi a o regionu Burgos, návštěvy míst spjatých s tématem projektu…)
 • březen-srpen 2016
  příprava a realizace společných výstupů z projektu: DVD, brožurky, webové stránky, fotoalbum, závěrečné zprávy…