Grab a book

Název projektu:

Grab a book

Program:

Erasmus+, školní vzdělávání, Klíčová akce 2, Projekty spolupráce

Registrační číslo projektu:

2018-1-CZ01-KA229-048035

Doba realizace projektu:

1. 12. 2018 – 30. 11. 2020

Partnerské školy:

Thomas Deacon Academy, Peterborough

Gymnázium Jihlava

Zapojení učitelé:

Tomas Deacon Academy:

Gymnázium Jihlava: Mgr. Iveta Nečadová: kontaktní osoba, Mgr. Milan Taláček

Komunikační jazyk:

angličtina

Stručný obsah projektu:

Projekt rozšíří dovednosti v rámci cizojazyčné čtenářské gramotnosti. Aplikací dramatické výchovy jako metody projektového vyučování poskytne studentům příležitost zjistit, jak příběhy mohou obohatit jejich životy a podpoří jejich představivost. Studenti získají podporu při přípravě na závěrečné zkoušky v oboru čtení a literatury. Seznámí se přirozenou cestou s vybranými autory. Studenti si zlepší řečnické dovednosti při prezentacích výsledků. Dojde také ke zlepšení schopností zacházení s IT a psaní v anglickém jazyce.


Realizace projektu

Ve školním roce 2018/2019

7. – 12. 4. 2019 program v Jihlavě

Ve školním roce 2019/2020

3. – 12. 10. 2019 program v Peterborough

10. – 13. 2. 2020 Teachers Training in Peterborough