Výměnný pobyt žáků v Peterborough

Žáci zapojení v projektu Grab a book pracovali od pátku 4. do pátku 11. října 2019 se svými protější z partnerské školy v Peterborough.

V rámci programu zaměřeného na poznávání anglické literatury navštívili Haworth Parsonage (Yorkshire), Globe Theatre – A Midsummer Night’s Dream (South Bank, London), Kings Lynn (Norfolk) a absolvovali workshopy, které se věnovaly tvůrčímu psaní a čtenářské gramotnosti.