Doučování žáků škol

Název projektu:

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doba realizace projektu:

1. 1. 2022 – 31. 8. 2023

Stručný popis projektu:

Pandemie covid-19 zasáhla do režimu vzdělávání na českých školách od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života.

Projekt se zaměřuje na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním.