Šestileté studium

Pro příští školní rok budeme přijímat do 1. ročníku šestiletého studia:

 • žáky 7. ročníků ZŠ do jedné třídy šestiletého studia (28 žáků – obor 79-41-K/61)
 • Časový harmonogram konání přijímacích zkoušek:
od 27. února do 17. března 2023konzultační semináře k písemným testům jednotné zkoušky
do 1. března 2023uchazeč má možnost odevzdat přihlášku
do 31. března 2023gymnázium odešle uchazečům, kteří podali přihlášku, pozvánky k přijímacím zkouškám
17. dubna, 18. dubna 20231. a 2. termín písemných testů JPZ pro šestileté a osmileté studium
10. května, 11. května 2023náhradní termíny písemných testů jednotné zkoušky
 • Přihláška ke studiu (ze serveru MŠMT; pro oboustranný tisk) se odevzdává škole do 1. března 2023.

  Na přihlášce není potřeba potvrzení lékaře o zdravotní prohlídce.
  Přihlášku lze doručit osobně na sekretariát školy, nebo zaslat poštou:

   

  Gymnázium Jihlava
  Jana Masaryka 1
  586 01 Jihlava