Osmileté studium

Pro příští školní rok budeme přijímat do 1. ročníku osmiletého studia:

 • žáky 5. ročníků ZŠ do 1 třídy OSMILETÉHO STUDIA (30 žáků – obor 79-41-K/81)
 • Časový harmonogram konání přijímacích zkoušek konaných ve školním roce 2020/2021:

  od 17. do 21. února 2020 konzultační semináře k písemným testům jednotné zkoušky
  do 2. března 2020 uchazeč má možnost odevzdat přihlášku
  do 31. března 2020 gymnázium odešle uchazečům, kteří podali přihlášku, pozvánky k přijímacím zkouškám
  28. dubna 2020 CERMAT poskytne škole výsledky písemných testů jednotné zkoušky
  do 30. dubna 2020 gymnázium zveřejní výsledky přijímacího řízení
  16. dubna, 17. dubna 2020 písemné testy jednotné zkoušky
  13. května, 14. května 2020 náhradní termín písemných testů jednotné zkoušky
 • Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ve školním roce 2020/2021.
 • Přihláška ke studiu (ze serveru MŠMT; pro oboustranný tisk) ve školním roce 2020/2021 se odevzdává škole do 2. 3. 2020.

  Na přihlášce není potřeba potvrzení lékaře o zdravotní prohlídce.
  Přihlášku lze doručit osobně na sekretariát školy, nebo zaslat poštou:

  Gymnázium Jihlava
  Jana Masaryka 1
  586 01 Jihlava