Osmileté studium

Pro příští školní rok budeme přijímat do 1. ročníku osmiletého studia:

  • žáky 5. ročníků ZŠ do jedné třídy osmiletého studia (30 žáků – obor 79-41-K/81)
  • Časový harmonogram konání přijímacích zkoušek:
únor/březen 2024konzultační semináře k písemným testům jednotné zkoušky
od 1. do 20. února 2024uchazeč má možnost odevzdat přihlášku
do 29. března 2024gymnázium odešle uchazečům, kteří podali přihlášku, pozvánky k přijímacím zkouškám
dubna, 17. dubna 20241. a 2. termín písemných testů JPZ pro šestileté a osmileté studium
29. dubna, 30. dubna 2024náhradní termíny písemných testů jednotné zkoušky

Přihlášku ke studiu včetně požadovaných příloh je možné podat jedním ze tří způsobů do 20. února 2024:
–    elektronicky s ověřenou elektronickou identitou NIA na www.dipsy.cz,
–    výpisem v listinné podobě ze systému www.dipsy.cz
–    přihláškou v listinné podobě (ke stažení v XLSX nebo PDF)

Požadované přílohy jsou:
–    hodnocení prospěchu v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ potvrzené oprávněnou osobou (např. výpis z vysvědčení nebo formulář).

Potvrzení od lékaře není vyžadováno.

Přílohy je možné dodat nejpozději 30. dubna 2024.

Uchazeč, který má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, přiloží k přihlášce platné doporučení školského poradenského zařízení. Osoby vzdělávající se v zahraničí přiloží žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka, příp. o zadání JPZ z matematiky v ukrajinštině.

Pozvánku k testům jednotné přijímací zkoušky obdrží přihlášení uchazeči na adresu zákonného zástupce uvedenou v přihlášce ke studiu; budou v ní podrobně informováni o průběhu přijímacích zkoušek.

Více informací o přijímacím řízení najdete na https://www.prihlaskynastredni.cz/