Čtyřleté studium

Pro příští školní rok budeme přijímat do 1. ročníků čtyřletého studia:

 • žáky 9. ročníků ZŠ a absolventy ZŠ do 2 tříd ČTYŘLETÉHO STUDIA (60 žáků – obor 79-41-K/41)
 • žáky 9. ročníků ZŠ a absolventy ZŠ do 1 třídy ČTYŘLETÉHO STUDIA SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU (třída s oborem Gymnázium se sportovní přípravou bude případně doplněna žáky oboru 79-41-K/41 do počtu celkem 30 žáků; tito žáci mají stejný učební plán jako v ostatních třídách čtyřletého studia).
 • Časový harmonogram konání přijímacích zkoušek:
od 21. února do 11. března 2022konzultační semináře k písemným testům jednotné zkoušky
do 1. března 2022uchazeč má možnost odevzdat přihlášku
do 31. března 2022gymnázium odešle uchazečům, kteří podali přihlášku, pozvánky k přijímacím zkouškám
12. dubna, 13. dubna 20221. a 2. termín písemných testů JPZ pro čtyřleté studium
10. května, 11. května 2022náhradní termíny písemných testů jednotné zkoušky
 • Přihláška ke studiu (ze serveru MŠMT; pro oboustranný tisk) se odevzdává škole do 1. 3. 2022.

  Na přihlášce není potřeba potvrzení lékaře o zdravotní prohlídce.
  Přihlášku lze doručit osobně na sekretariát školy, nebo zaslat poštou:

  Gymnázium Jihlava
  Jana Masaryka 1
  586 01 Jihlava