Čtyřleté studium

Pro příští školní rok budeme přijímat do 1. ročníků čtyřletého studia:

 • žáky 9. ročníků ZŠ a absolventy ZŠ do tří tříd čtyřletého (84 žáků – obor 79-41-K/41)
 • žáky 9. ročníků ZŠ a absolventy ZŠ do jedné třídy čtyřletého studia se sportovní přípravou (28 žáků – obor 79-42-K/41)
 • Časový harmonogram konání přijímacích zkoušek:
od 27. února do 17. března 2023konzultační semináře k písemným testům jednotné zkoušky
do 1. března 2023uchazeč má možnost odevzdat přihlášku
do 31. března 2023gymnázium odešle uchazečům, kteří podali přihlášku, pozvánky k přijímacím zkouškám
13. dubna, 14. dubna 20231. a 2. termín písemných testů JPZ pro čtyřleté studium
10. května, 11. května 2023náhradní termíny písemných testů jednotné zkoušky
 • Přihláška ke studiu (ze serveru MŠMT; pro oboustranný tisk) se odevzdává škole do 1. března 2023.

  Na přihlášce není potřeba potvrzení lékaře o zdravotní prohlídce.
  Přihlášku lze doručit osobně na sekretariát školy, nebo zaslat poštou:

  Gymnázium Jihlava
  Jana Masaryka 1
  586 01 Jihlava