Čtyřleté studium

Pro příští školní rok budeme přijímat do 1. ročníků čtyřletého studia:

  • žáky 9. ročníků ZŠ a absolventy ZŠ do tří tříd čtyřletého (90 žáků – obor 79-41-K/41)
  • žáky 9. ročníků ZŠ a absolventy ZŠ do jedné třídy čtyřletého studia se sportovní přípravou (28 žáků – obor 79-42-K/41)
  • Časový harmonogram konání přijímacích zkoušek:
únor/březen 2024konzultační semináře k písemným testům jednotné zkoušky
od 1. do 20. února 2024uchazeč má možnost odevzdat přihlášku
do 29. března 2024gymnázium odešle uchazečům, kteří podali přihlášku, pozvánky k přijímacím zkouškám
12. dubna, 15. dubna 20241. a 2. termín písemných testů JPZ pro čtyřleté studium
29. dubna, 30. dubna 2024náhradní termíny písemných testů jednotné zkoušky

Přihlášku ke studiu včetně požadovaných příloh je možné podat jedním ze tří způsobů do 20. února 2024:
–    elektronicky s ověřenou elektronickou identitou NIA na www.dipsy.cz,
–    výpisem v listinné podobě ze systému www.dipsy.cz
–    přihláškou v listinné podobě (ke stažení v XLSX nebo PDF)

Požadované přílohy jsou:
–    hodnocení prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ potvrzené oprávněnou osobou (např. výpis z vysvědčení nebo formulář),
–    doklady o umístění v soutěžích započítávaných jako bonifikace.

Potvrzení od lékaře není vyžadováno pro obor 79-41-K/41.

Přílohy je možné dodat nejpozději 30. dubna 2024.

Uchazeč, který má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, přiloží k přihlášce platné doporučení školského poradenského zařízení. Osoby vzdělávající se v zahraničí přiloží žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka, příp. o zadání JPZ z matematiky v ukrajinštině.

Pozvánku k testům jednotné přijímací zkoušky obdrží přihlášení uchazeči na adresu zákonného zástupce uvedenou v přihlášce ke studiu; budou v ní podrobně informováni o průběhu přijímacích zkoušek.

Více informací o přijímacím řízení najdete na https://www.prihlaskynastredni.cz/