Čtyřleté studium

Pro příští školní rok budeme přijímat do 1. ročníků čtyřletého studia:

 • žáky 9. ročníků ZŠ a absolventy ZŠ do 2 tříd ČTYŘLETÉHO STUDIA (60 žáků – obor 79-41-K/41)
 • žáky 9. ročníků ZŠ a absolventy ZŠ do 1 třídy ČTYŘLETÉHO STUDIA SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU (třída s oborem Gymnázium se sportovní přípravou bude případně doplněna žáky oboru 79-41-K/41 do počtu celkem 30 žáků; tito žáci mají stejný učební plán jako v ostatních třídách čtyřletého studia).
 • Časový harmonogram konání přijímacích zkoušek konaných ve školním roce 2020/2021:

  od 17. do 21. února 2020 konzultační semináře k písemným testům jednotné zkoušky
  do 2. března 2020 uchazeč má možnost odevzdat přihlášku
  do 31. března 2020 gymnázium odešle uchazečům, kteří podali přihlášku, pozvánky k přijímacím zkouškám
  28. dubna 2020 CERMAT poskytne škole výsledky písemných testů jednotné zkoušky
  do 30. dubna 2020 gymnázium zveřejní výsledky přijímacího řízení
  14. dubna, 15. dubna 2020 písemné testy jednotné zkoušky
  13. května, 14. května 2020 náhradní termín písemných testů jednotné zkoušky
 • Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ve školním roce 2020/2021.
 • Přihláška ke studiu (ze serveru MŠMT; pro oboustranný tisk) ve školním roce 2020/2021 se odevzdává škole do 2. 3. 2020.

  Na přihlášce není potřeba potvrzení lékaře o zdravotní prohlídce.
  Přihlášku lze doručit osobně na sekretariát školy, nebo zaslat poštou:

  Gymnázium Jihlava
  Jana Masaryka 1
  586 01 Jihlava