Eduroam

Naše škola je od roku 2018 součástí konfederace eduroam.

Jak se připojit k eduroam

Postup připojování se liší podle používaného operačního systému zařízení.

  • Vyhledejte postup pro svůj operační systém na stránkách eduroam.cz.
  • Zadejte přihlašovací jméno používané v místní počítačové síti školy. Požaduje-li přístup k síti uvedení celého doménového jména uživatele, doplňte za něj zavináč a doménu školy (František Jetel se hlásí jako fjetel@gymnaziumjihlava.cz).
  • Použijte stejné heslo jako v místní počítačové síti. Pokud toto heslo ve škole změníte, musíte jej změnit i na zařízení připojovaném k síti eduroam.

Typ ověřování EAP je PEAP, protokol MSCHAPv2, certifikát je vydáván školním serverem s2017, pole anonymní identity je prázdné.

Co je eduroam

eduroam (education roaming) je bezpečná a celosvětová roamingová WiFi infrastuktura vyvíjená a provozovaná mezinárodní výzkumnou a vzdělávácí komunitou.

eduroam vznikl v Evropě, postupně získal na popularitě a v současnosti je k dispozici na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. eduroam umožňuje studentům, vědcům a personálu zapojených organizací snadno získat přístup k internetu.

eduroam poskytuje přístupu k internetu účastníkovi v jiné síti (v jiné zemi), než kde má účastník svého „domácího“ poskytovatele.

Další informace pro uživatele sítě, mj. o ochraně osobních údajů, najdete na stránkách https://www.eduroam.cz

Mapa pokrytí eduroam v ČR