Program 11. – 17. 9. 2023

  • úterý 12.

    seminář pro učitele dějepisu a společenskovědních předmětů
  • čtvrtek 14.

    preventivní program pro vybrané třídy – dopravní výchova
  • čtvrtek 14. – pátek 15.

    ustavující zasedání Parlamentu Gymnázia Jihlava