Přijímací zkoušky

V pátek, v pondělí, v úterý a ve středu se konají testy jednotné přijímací zkoušky.

Případnou neúčast mohou zákonní zástupci uchazečů omluvit dle pravidel Cermat:
Podání omluvy
Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy, kde měli konat JPZ. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

Omluvu lze zaslat elektronickou poštou na .