Mgr. Miroslav Trávník

Miroslav Trávník

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364 1) 788 Houby, lišejníky 2) 788 Houby, lišejníky 3)1055 Prvoci 4)1055 Prvoci 5) 2761 Stechiometrické výpočty z chemických vzorců – molární hmotnost 6) 2760 Stechiometrické výpočty z chemických vzorců – látkové množství 7) 1849 Příprava dihydrátu […]