Zemské kolo CERTAMINU 2024

Úspěšně pokračuje Gymnázium Jihlava na „latinské vlně“. Byl den před nepsaným svátkem mužů, tedy před Josefem, když se 18. března 2024 otevřela jedna velká učebna na FF MU v Brně i pro středoškoláky. Začínalo zde velké klání nejlepších studentů latinského jazyka na Moravě. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: A do 2 let výuky, B více než 2 roky studia latiny (bez ohledu na hodinovou dotaci na jednotlivých školách). Stejně tak se dělo i v Praze na Certaminu studentů z českých krajů. Začíná totiž platit nový postupový klíč: první tři z každého zemského kola postupují přímo do národního kola, další podle počtu dosažených bodů nehledě na to, zda jsou z Čech či Moravy. V kategorii A svoji premiéru zažily Eliška Chytalová a Karolína Caklová, obě ze 3C4. A vůbec si nevedly špatně, umístily se v první polovině startovního pole. Naši maturanti z latiny, Barbora Filová (6A6) a Daniel Wiesner (8A8) však zažívali již opakovanou zkušenost, loni se úspěšně účastnili jak zemského, tak národního kola soutěže Certamen Latinum. Gratulujeme oběma k tomu, že i letos tomu nebude jinak! Dan postupuje přímo z druhého místa, Bára na body. Všem čtyřem děkujeme za skvělou reprezentaci Gymnázia Jihlava.