Z galerie VEN! 

Přes 190 studentů výtvarné estetické výchovy se v říjnu vydalo ze školy ven a pracovalo přímo v OGV v Jihlavě. Výstava Z galerie ven / Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989 představila na 60 projektů, které vznikly buď jako dočasné intervence nebo jako trvale umístěná díla na konkrétním místě. Na výstavě jsme se také mohli seznámit s činností devíti uměleckých festivalů a s klíčovými happeningy, které probíhaly od 60. – 80. let 20. století.

Co to vlastně veřejný prostor je? Co všechno se v něm může dít? Co v něm běžně prožíváme my? A může mít veřejný prostor vztah i k minulosti či budoucnosti? Je vůbec potřeba si ve veřejném prostoru něco připomínat nebo na něco upozorňovat či dokonce něčím provokovat? Jaké problémy či témata zajímají nás? Má to vůbec cenu? Co myslíte?

Z vystavených projektů se rozhodně dalo vybrat, což také studenti buď individuálně nebo v malých skupinkách dělali. Vybrané projekty si potom vzájemně představovali a mluvili o nich.