Weißenhornští studenti v Jihlavě

Ve dnech 18. 6. – 24. 6. 2023 navštívilo při své reciproční návštěvě 18 německých studentů s učitelkami Maike Stodtmeister a Larissou Arzt z  gymnázia  ve  Weißenhornu  své přátele z Gymnázia Jihlava vedených učitelkami Radkou Podlouckou a Zdeňkou Ryklovou.

Projekt se uskutečnil za podpory institucí Zukunftsfond, Landkreis Neu-Ulm, Förderverein des Nikolaus-Kopernikus Gymnasium, SRPŠ při Gymnáziu Jihlava a s příspěvky zúčastněných žáků.

Čím vším se studenti zabývali?

Podobně jako při prvním setkání v březnu v Německu, tak i u nás zpracovávali rešerše o různých podnicích a institucích  formou prezentací a účastnili se sportovního i kulturního programu.

Prvního pracovního dne byli uvítáni ředitelem školy Pavlem Sukem a jeho zástupcem Milanem Taláčkem. Poté byli seznámeni s podrobným programem celého týdne a hlavními úkoly projektu.

Jak konkrétně vypadal projekt?

Smíšené skupiny žáků  nejdříve nasbírali nejdůležitější informace o vybraných  podnicích  a institucích, připravili se na interview k návštěvě  a následně své poznatky zpracovávali formou prezentací, které předvedli v pátečním dopoledni.
Dalšími body programu se staly orientační běh jihlavským parkem Heulos, sportovně-kulturní odpoledne v Plandrech, sportovní hry v budově gymnázia, prohlídka zámku a kostela v Polné.

Co jsme jim ještě ukázali?

Zaujala je Telč – navštívili  podzemí, zhlédli výstavu malířky Míly Doleželové, pokochali se krásami renesančního náměstí a okolí, dozvěděli se něco o historii a zajímavostech spojených s jejich zemí.
Vrcholným zážitkem se stala návštěva Prahy, kdy si čeští studenti připravili v německém jazyce krátké informace k jednotlivým památkám, kterými byly Pražský hrad, Zlatá ulička, Chrám svatého Víta, Staroměstské náměstí, Václavské náměstí. Ovšem nezapomenutelným zážitkem se stal havířský průvod s následným kulturním programem v parku u gymnázia, který završil jejich týdenní pobyt.
Jak se němečtí studenti cítili v hostitelských rodinách?
Jelikož po společné části následoval vždy program individuální, strávili ho žáci  různým způsobem : někteří na bowlingu, jiní na koncertě nebo na chatě, návštěvou příbuzných apod.
Pochvalovali si i českou kuchyni a vstřícnost všech, se kterými se setkali.
Při sobotním loučení odjížděli němečtí studenti a jejich doprovod  s dobrým pocitem z celé akce a s tím, že získali nejen nové přátele, ale  že se do naší země opět podívají.