Vybrané kapitoly židovských dějin

V rámci projektových dnů se 55 studentů vyššího gymnázia zapojilo do Vybraných kapitol židovských dějin.

V pátek 12. dubna nám CK Kompas tour zajistila prohlídku v koncentračním táboře Osvětim. Při zpáteční cestě nás průvodce Vladimír Kříž seznámil s památkami Krakova, sídla polských králů.

Ve čtvrtek 2. května jsme navštívili třebíčské židovské město. Účastníci projektu měli za úkol přečíst jednu z doporučených knih s židovskou tematikou a kreativně zpracovat své pocity. Výsledky k prolistování: