Velkolepá vánoční besídka 3A8

Ve čtvrtek 21. 12. v A2-1, kmenové třídě 3A8, proběhly Vánoce na Míru!

Akce, která se rozjížděla již od sedmi hodin ráno, a úplně skončila až po více než 12 hodinách, spojila žáky tercie nejen emotivními vzpomínkami na průběh roku 2023 ve třídě, ale také spoustou společných aktivit, deskových her, dlouhou dobu žáci věnovali také zpěvu nejen vánočních songů, dokonce si i zatancovali. Součástí dne byl společný oběd ve školní jídelně, ale také sportovní část odpoledne v tělocvičně. Nedílnou součástí bylo také hudební vystoupení na flétnu, kytaru, klavír či trubku.

Obrovskou radost na tvářích dětí udělala nejen rozzářená vánoční světýlka v potemnělé třídě, prskavky, ale také spousta dárků, které si žáci mezi sebou předávali. Ovšem, všichni dobře víme, že o dárcích to vůbec není, a že největším benefitem dlouhého dne byl čas strávený společně!

Třída 3A8 přeje všem pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce hlavně zdraví, štěstí a úspěchy každý den!