Učitel/ka 21. století v Montessori škole

Ve čtvrtek 2. května jsme navštívili Montessori školku, základní i střední školu v Polné. Samotná budova školy, prosluněná dřevostavba postavená do kruhu, nás zaujala už při samotném příchodu. Paní ředitelka Lenka Marková nás vlídně uvítala a představila nám principy vzdělávání a přístup průvodců (učitelů) ke studentům, jejichž mottem je Pomoz mi, abych to dokázal sám. Děti se zde učí objevovat svět, umět přijímat výzvy, pracovat v souvislostech a nebát se komunikovat. K tomu je jim poskytována potřebná míra svobody a zodpovědnosti. Nesedí zde v lavicích, ale pracují v malých skupinkách u kulatých stolků či na koberci, diskutují se svými vrstevníky a průvodci. Měli jsme možnost pozorovat při práci studenty od první do třetí třídy. Ve škole panuje respektující a příjemná rodinná atmosféra. Návštěva této školy vzbudila mezi našimi studenty horlivou diskuzi, kdy porovnávali tradiční koncept školy oproti fungování tohoto typu alternativy.

V pátek 3. května jsme se sešli v naší škole, kde jsme na úvod probrali pomocí myšlenkových map dojmy studentů z obou navštívených škol v Cejli i v Polné. Dalším bodem programu byla návštěva paní starostky Cejle – Pavlíny Novákové, která nám poodhalila, jakým způsobem funguje řízení obce a vedení MŠ a ZŠ v obci spolu se všemi administrativními úkony. Tento vhled nám umožnil lépe pochopit komplexnost této činnosti. Paní starostka spolu s paní ředitelkou a vyučujícími mají náš obdiv.

Na závěr projektového dne bylo se studenty probráno slovní hodnocení, které si také následně sami vyzkoušeli, a poté sdíleli své zdařilé výkony s ostatními.

Studenti celý tento projekt hodnotili velmi pozitivně, především s velkým důrazem na praktickou část tohoto projektu, a někteří se netajili svými plány na studium pedagogiky, což by nás nesmírně těší.