1A6 a 3A8 na terénním vyučování

Týden od 27. 5. do 31. 5. byl pro žáky na úrovni osmých ročníků ZŠ ve znamení zeměpisně laděného terénního vyučování v Moravském krasu.

Tam se třídy vydaly s vyučujícími zeměpisu, kteří pro ně připravili nezapomenutelné zážitky, a také spoustu nových a zajímavých poznatků.

V pondělí si žáci ještě ve škole připravili vlastní prezentace o místech, která v následujících dnech navštívili, vyzkoušeli také drobný orientační běh v okolí školy.

Hned v úterý ráno se třídy přesunuly do okolí Jedovnice. 3A8 si prošla okolí Rudického propadání, Kolíbky či opuštěného Duhového lomu. Kromě poznávání místní přírody si žáci osvěžili zajímavosti ze světa botaniky, zakreslování do map, či práci s mobilními aplikacemi. 1A6 naopak vyzkoušela program v Domě přírody Moravského krasu. Tam si žáci kromě prohlídky připravených přírodovědných expozic vyzkoušeli, jak správně vázat nejrůznější druhy uzlů, ale především si vyzkoušeli slanění do osmimetrové jeskyně pod dozorem odborníků. S adrenalinem v žilách si mohli vyzkoušet prolézání úzkými prostory, bahnitým podložím i absolutní tmu. Po obědové pauze se vydali na hlavní destinaci Moravského krasu – 138 metrů hlubokou propast Macocha. Ještě v úterý večer čekal obě třídy společný program v podobě návštěvy křtinského arboreta.

Ve středu si třídy program proměnily a opět si užívaly pestrého programu. Na každé zastávce si pak naši průzkumníci navzájem odprezentovali své vlastní texty o zajímavých místech! Po vydatné špagetové večeři se konal obrovský orientační běh po okolí Jedovnic, na němž žáci plnili spoustu zajímavých úkolů v týmech. Nejrychlejší zvládli dlouhou trať již za hodinu.

Ve čtvrtek byl cíl opět v podobě jeskyní. Terciáni navštívili Sloupsko-Šošůvské jeskyně, zatímco 1A6 se ochladila v jeskyni Balcarka. V obou krasových útvarech mohli žáci na vlastní oči zažít krásu krápníků, naučit se rozpoznat brčka, závěsy, stalagmity, stalaktity či stalagnáty.

Páteční program opět v Jihlavě probíhal v duchu dokončování posterů, které shrnovaly uplynulý týden, došlo k závěrečné evaluaci projektu či souhrnnému kahootu.

Program byl dle vyjádření dětí velmi nabitý, ale i přesto povedený a s podporou opravdu letního počasí hodnotili žáci uplynulé dny velmi pozitivně.