Symposium Poděbrady

O víkendu 10. – 12. 11. proběhlo v Poděbradech XXIXe Symposium – tradiční setkání učitelů francouzštiny a zástupců významných aktérů ve frankofonním vzdělávání. Asociace SUF ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze a MŠMT ČR opět připravila zajímavý program ateliérů, ve kterých bylo akcentováno hlavní téma Pour le « bien-être » en classe de FLE (Jak vytvořit příjemnou atmosféru v hodinách cizího jazyka). Francouzští, maďarští a čeští lektoři představili například dílny divadelního přístupu v konverzaci, možnosti tvorby her s gramatickými jevy, výuku díky pěti smyslům aj. Součástí bylo i několik neformálních setkání a nabídka frankofonních nakladatelství. Naše delegace ve složení Eva Petrů Mikulíková a Táňa Pokorná využila pro tento vzdělávací program financování ze Šablon.

Bonne continuation!