Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Školního kola Olympiády v českém jazyce, které se konalo 27. listopadu, se zúčastnilo 21 soutěžících; 4 v kategorii I (1A6,2A6,3A8,4A8), 17 v kategorii II (vyšší gymnázium). 

V kategorii I zvítězila Natálie Jeřábková (1A6), do okresního kola, které se bude konat v DDM Jihlava 29. ledna, postupuje i Linda Rokosová (4A8). Na 3. místě skončil Tomáš Eisenwort (2A6). 

V kategorii II vyhrála Marie Lexová (2B4). Do okresního kola, které se bude konat v DDM Jihlava 30. ledna, postupují i druhá Alžběta Kupcová (4C4) a třetí Anežka Lexová (1A4).