Školní kolo Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR

První lednový pátek 7. 1. 2022 se rozhodovalo o složení nového týmu studentů, kteří budou 6. dubna bojovat za Gymnázium Jihlava v KK DSSG ČR a SR. Letošní téma, 2. světová válka, přivedla do soutěže 15 nadšenců. Zadání se soustředilo na průběh druhé světové války na evropských bojištích, rozhodující bitvy, holocaust a koncentrační tábory, válečné zločiny, významné armádní a politické osobnosti 2. světové války, evropské osobnosti vědy a techniky, zpravodajské služby, diplomatická jednání s dopadem na průběh války v Evropě, odbojová hnutí v okupované Evropě, zbraně. To vše slovem i obrazem.

Všem mladým zájemcům o moderní historii děkujeme za účast, k dosaženým výsledkům blahopřejeme!