Školní kolo CERTAMINU 2024

V letošním školním roce jede Gymnázium Jihlava na latinské vlně. To znamená, že jeden z početně nejmenších volitelných předmětů se nejen u nás vyučuje, ale soutěžíme v latinské olympiádě Certamen Latinum, účastníme se celostátní akce FF UK Den latiny, kde letos naši studenti vyhráli týmovou soutěž, dokonce latinu uslyšíme dvakrát u ústních maturitních zkoušek a jeden z maturujících již potřetí překládá v rámci projektu Ostravské univerzity Den s překladem právě i z latiny do češtiny. Gaudeamus igitur neboli radujme se tedy, že jazyk, který leží v základech evropské vzdělanosti, není mrtvým jazykem! I letos budeme moci vyslat do zemského kola zástupce v obou kategoriích. Poslední lednový den s pololetním vysvědčením v kapse studenti klasické latiny zvládli všechny 3 části soutěže – překlad textu z latiny, gramatický rozbor a kulturní reálie. V kategorii A budou za naši školu soutěžit Eliška Chytalová a Karolína Caklová, obě ze 3C4, ve vyšší kategorii letošní maturanti Daniel Wiesner (8A8) a Barbora Filová (6A6). Všem děkujeme za účast v Certaminu, blahopřejeme k dosaženým výsledkům a věříme, že se jim bude dařit i v zemském kole, které organizuje 18. března 2024 Ústav klasických studií FF MU v Brně. Vivat Certamen Latinum!