Školní kolo Astronomické olympiády

V prosinci proběhlo školní kolo Astronomické olympiády.

Zatímco na NG byli postupující všichni zúčastnění (takřka dvě desítky žáků), u VG bylo postupujícím velmi málo (jeden až dva ze třídy).

Úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme úspěch v druhém (korespondenčním) kole, které proběhne od 8. 1. 2024 do 22. 3. 2024.