Projekt Učitel/ka pro 21. století – ZŠ a MŠ Cejle

V pátek 12. dubna se studentky a studenti vyššího gymnázia, kteří jsou zapojeni v projektu Učitel/ka pro 21. století, vydali do Cejle, aby navštívili tamní malotřídní školu. Byli velmi vstřícně uvítáni paní ředitelkou Gabrielou Novákovou, jež jim na úvod sdělila základní informace k organizaci školy a k plánovanému programu. Následně se rozdělili na dvě skupiny, které postupně nahlédly do výuky v obou třídách, konkrétně českého jazyka a matematiky.

Paní učitelka Anna Brtníková má na starosti výuku 1. a 2. ročníku ZŠ.  Pro studenty i pedagogy, M.Třískovou a J. Vegrichtovou, bylo zajímavé pozorovat propojení jednotlivých aktivit pro oba ročníky a také střídání různých výukových metod během této hodiny. Paní učitelka si bravurně poradila i s dočasně nefunkční technikou a byla schopná improvizovat, když bylo třeba. Její malí svěřenci ji respektovali a bylo vidět, že ji mají rádi. Pan učitel Petr Cvaniga má na starosti výuku 3., 4. a 5. ročníku ZŠ. Jeho páteční hodina matematiky aktivně zapojila i některé studenty gymnázia. V této hodině jsme viděli i práci asistentky, paní Ireny Svobodové, jež s pomocí tabletu individuálně pracovala se dvěma žáky. Nutno podotknout, že se učitel na tomto typu školy ani na vteřinu nezastaví, navíc musí řešit nejen samotnou výuku, ale třeba i náhlou lítost žáka, například i kvůli jedné chybě v počtech.

Po těchto dvou hodinách následovala svačinová pauza, po níž paní Svobodová každý pátek vede hodinu meditace se všemi žáky. V rámci této hodiny začínají jógovým pozdravem slunce, ale vzhledem ke kapacitě třídy si naši studenti mohli vyzkoušet jen nepohybovou část, tedy tu relaxační, kdy byli žáci uvedeni do relaxace právě vědomě vedenou meditací, která má zbavit děti únavy a nabít je novou energií. Následoval turecký sed, kdy se všichni měli soustředit na svůj dech a snažit se vyčistit mysl, nejen ti malí, ale i velcí to zvládli za celé čtyři minuty! Naši studenti byli touto aktivitou nadšení a prý bychom mohli podobnou relaxaci zkoušet i na našem gymnáziu.

Po tomto příjemném zážitku jsme si s paní ředitelkou povídali o výzvách a významu malotřídních škol, seznámila nás se svými pracovními povinnostmi a zhodnotila také úzké propojení školy s obcí. Na závěr představila perspektivy vývoje školy, tj. výstavbu nové tělocvičny a dvou dalších tříd.

Na rozloučenou si pro nás žáci připravili překvapení a pod vedením pana učitele Cvanigy nám na školní zahradě za svitu sluníčka zazpívali jeho autorskou písničku vítající jaro.

Celá škola na nás všechny působila jako pohodově fungující celek, ve kterém nám bylo moc příjemně, proto naši studenti před odchodem ocenili v krátké zpětné vazbě především přátelskou atmosféru, nebojácnost žáčků a profesionalitu učitelů. Celý tento den byl pro nás, účastníky projektu, velmi inspirativní a všichni odcházeli nabiti pozitivní energií.