Okresní kolo Fyzikální olylmpiády, kat. E a F

Ve středu 20. 3. se na naší škole uskutečnilo okresní kolo FO kat. E a F.

V kategorii E měla maše škola pětinásobné zastoupení a všech 5 studentů bylo úspěšnými řešiteli.

Kromě Lindy Rokosové, Davida Přibyla, Barbory Černé (všichni 4A8) a Davida Hudce (2A6) se Lucie Musilová (4A8) umístila na krásném druhém místě. Gratulujeme.

Všichni postupují do krajského kola, které proběhne na naší škole 11. 4.