Okresní kolo 46. ročníku Studentské odborné činnosti v Jihlavě

V úterý 12. března 2024 v den 25. výročí vstupu ČR do NATO byl i v Jihlavě zahájen 46. ročník Studentské odborné činnosti. Středoškoláci si mohli opět vybrat jeden z 18 různých oborů. Do jihlavské okresní přehlídky se přihlásili studenti s 5 pracemi z 5 různých oborů: fyzika, ekologie, psychologie, zdravotnictví a historie. Právě ve dvou naposledy jmenovaných oborech se představili i „sočkaři“ z Gymnázia Jihlava.

Celou přehlídku zahájil Daniel Wiesner (8A8) prezentací svého bádání a zároveň pozvánkou do Polné na téma Žejdlicové ze Šenfeldu. Danovým prostřednictvím se posluchačům otevřely dveře jak do doby 16.-17. století, kdy příslušníci nepříliš známého rodu Žejdliců vlastnili Polnou, tak k profesi současného průvodce, který se návštěvníkům snaží se zápalem tuto dobu přiblížit. Odborná porota ocenila Danovu orientaci v dobových souvislostech, studium písemné pramenné základny s využitím jazykových znalostí němčiny a latiny a jeho prezentační schopnosti. Podtrženo a sečteno – postup do dalšího kola SOČ.

Druhé téma přehlídky razantně změnilo prostředí i dobu. Markéta Přenosilová (5A6) šla doslova „s vlastní kůží na trh“, když se rozhodla svůj vlastní handicap využít pro studentskou odbornou práci. Tou „kůží na trh“ rozumějme její páteř a tím handicapem skoliotické držení těla. Odvaha, upřímnost a elán, se kterým popisovala své problémy a jejich řešení, byly porotou oceněny stejně jako kvalitní vypracování celé dokumentace. Markétina práce Skolióza a skoliotické držení těla byla také doporučena k postupu do krajského kola.

Oběma našim studentům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme úspěšné obhájení prací i v krajské přehlídce SOČ, kterou bude 25. dubna 2024 tradičně hostit Gymnázium Třebíč.