National Quality Label pro Building bridges

Projekt Building bridges obdržel cenu eTwinning National Quality Label. Spojoval naše studenty angličtiny se studenty z Portugalska, Španělska, Moldávie a Polska. 108 studentů spolupracovalo na různých úkolech např. v nástrojích v Canva, Google Slide, Google Forms, WordArt, Mentimeter, PictraMap, LearningApps, Live Worksheets, Padlet, Digipad, Geniall, Kahoot/Quizziz, Twinspace Forum, email a dalších.