Naše třída 1A8

Třída 1A8 absolvovala v úterý 16. dubna druhý program primární prevence v DOKu.

Cílem programu bylo posílit soudržnost třídy aktivitami zaměřenými na týmovou spolupráci, podpořit silné stránky kolektivu, spolupracovat, učit se respektující komunikaci i věcné kritice a umět se vzájemně ocenit.