Mezinárodní zkouška Německý jazykový diplom II

V letošním školním roce získalo 19 žáků mezinárodní certifikát Deutsches Sprachdiplom II (úroveň B2 – 12 žáků, úroveň C1 – 7 žáků).

Písemná část zkoušky se konala v listopadu, na ni navazovala v prosinci ústní část. Všechny úkoly písemné zkoušky jsou zadávány centrem pro Německý jazykový diplom Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, kde se také tato část zkoušky opravuje. To je důvod, proč se žáci dozví výsledky až o několik měsíců později.

Německý jazykový diplom II potvrzuje jazykovou kompetenci vyžadovanou pro zahájení vysokoškolského studia v Německu. Některé vysoké školy v ČR udělují za složení této zkoušky zvláštní body při přijímacích zkouškách nebo osvobozují od některých povinností v rámci vnitřního vzdělávacího programu.