Mezinárodní zkouška Německý jazykový diplom II

V pondělí 4. prosince probíhala na naší škole ústní část zkoušky Deutsches Sprachdiplom II (Německý jazykový diplom II. stupně, úroveň B2/C1). 

Písemnou část absolvovali studenti již 29. listopadu. 

Písemná část zkoušky se skládá z analýzy a komentáře textu a statistiky, porozumění slyšenému textu a porozumění čtenému textu. V ústní části zkoušky se studenti souvisle vyjadřují k zadanému tématu, které si zpracují ve dvacetiminutové přípravě před zkouškou, a následně diskutují o dané problematice se členy hodnotící komise. Poté prezentují téma, které si sice sami zvolili, ale pak rovněž rozebírají se zkoušejícími různé aspekty daného tématu. 

Znění zkouškových úkolů je zadáváno z centra pro Německý jazykový diplom v Německu (Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten – Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), kde se písemná část také opravuje, proto se žáci dozvědí výsledek zkoušky až o několik měsíců později.