Les lettres + las letras

Dopisy přišly!!! Ve francouzštině nebo ve španělštině do Čech z Polska aneb píšeme si se studenty, kteří se učí cizí jazyky stejně jako my.

Ve spolupráci s polským lyceem z města Olsztyn realizujeme partnerství na dálku díky dopisům. Francouzsky si dopisují studentky ze třetího ročníku (3BC4) pod vedením paní učitelky Petrů Mikulíkové, španělsky píší studenti 4BC4 společně s paní učitelkou Alenou Dvořákovou. Témata dopisů vycházejí ze života kolem nás (kdo jsme, co rádi děláme, jaká je náplň našeho dne…), autentickou formou se tak dá naučit množství jevů nejen lingvistických, ale i sociokulturních, dozvíme se snad také něco o Polsku… Na konci školního roku plánujeme také setkání on-line.

Coridalement + los mejores deseos