Latina není mrtvá

Termín akce – čtvrtek 4. 4. 2024. Tolik čtyřek nemůže nebýt symbolické! Význam čísla 4 se pojí s principem logiky i řádu a právě tomuto principu latina učí. Místo konání – Dům U Zlatého prstenu na Starém Městě pražském v Týnské ulici, kde sídlí Muzeum města Prahy. Je zde umístěna stálá expozice Praha Karla IV. A právě proto se tématem národního kola Certaminu stala osobnost nejvýznamnějšího českého krále a římského císaře. Organizátoři připravili pro soutěžící zajímavé a zábavné klání, v němž dorozumívacím prostředkem byla latina. „Internetový profil“ Karla IV. byl východiskem pro celou řadu úkolů, které propojovaly historii s lingvistikou. Certamen se stal zážitkem i pro naše dva maturanty, mimo jiné i z latiny, Daniela Wiesnera (8A8) a Barboru Filovou (6A6). Blahopřejeme našim úspěšným řešitelům k dosaženým výsledkům a děkujeme, že „mrtvý“ jazyk latinu nenechávají zemřít!