Krajské kolo Dějepisné olympiády

10. dubna 2024 proběhlo v budově GYOA v Pelhřimově krajské kolo Dějepisné olympiády. Pořadatelem byl Dům dětí a mládeže Pelhřimov.

Tematické zaměření ročníku bylo „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.“

Gymnázium Jihlava i okres Jihlava reprezentovali tři naši soutěžící.

Ve II. kategorii – SŠ se na 2. místě (ze 17 soutěžících) umístil Adam Nešpor ze třídy 5A6. Náročné úkoly již těžšího krajského kola tedy zvládl výtečně. Na 7. místě skončila a úspěšnou řešitelkou se stala Agáta Rosendorf ze 4A6. Blahopřejeme k úspěchům.

Poděkování náleží také Davidu Hudcovi ze třídy 2A6, který soutěžil v I.kategorii – ZŠ a nižší gymnázia.