Krajské kolo Dějepisné olympiády

6. dubna 2022 se konalo online krajské kolo Dějepisné olympiády.

Téma letošního ročníku bylo Šlechta v proměnách času. Organizátorem KK byl Dům dětí a mládeže Pelhřimov.Studenti, kteří reprezentovali naše gymnázium ve II. kategorii, Alice Černochová, 6A8, a Ondřej Nejedlý, 4A6, se umístili na 11. a 12. místě z 23 účastníků. Tedy na středních pozicích.

Za přípravu a účast v soutěži děkujeme.