Kostlivci v krabicích

Ani se rok s rokem nestačil sejít a další studenti VP Úvod do lékařské terminologie znovu stojí v prostorách laboratoří odloučeného pracoviště MV v Heleníně.

Po návštěvě depozitáře už na ně čeká osm tajemných krabic. Opět je cílem živých z obsahu každé krabice sestavit svého kostlivce, za pomoci anatomických atlasů zjistit co chybí, popř. přebývá, slepit co se dá a u toho si opakovat latinskou lékařskou terminologii. Následně svého kostlivce opět rozebrat, uložit do jednotlivých igelitových sáčků a ty opatřit příslušnými popisky. Za všechny spokojené studenty děkujeme jak Mgr. Zimolovi z MV, tak vedení MV i ostatním muzejníkům, kteří obětavě vyměnili na čtvrteční odpoledne laboratoře za místo na chodbě.