Kdo jsme?

Třída 1A8 absolvovala ve středu 1. 11. program primární prevence v DOKu.

Cílem setkání bylo společným sdílením podpořit zájem o své spolužáky, učit se naslouchat, komunikovat a spolupracovat v různých skupinách, a tím přispět k vytváření přátelských vztahů mezi spolužáky a příjemnému klimatu ve třídě.