K Noci vědců

V pátek 6. října 2023 se v 16:00 h otevřely brány Gymnázia Jihlava, které se spolu s dalšími dvěma jihlavskými institucemi, Vysokou školou polytechnickou Jihlava a Muzeem Vysočiny, zúčastnilo celorepublikového programu Noc vědců. Gymnázium Jihlava, jediná střední škola v Kraji Vysočina, která se účastnila této akce, nabídla široké veřejnosti pestrý program. Děti i dospělé zaujala kouzla s ohněm. Při biologických pokusech si mohli prohlédnout vlastní DNA nebo si pomocí chemie pohrát s barvami. Fyzikální pokusy a práce s termokamerou nadchly všechny příchozí. Milovníci historie se dozvěděli zajímavosti o Polné a literární nadšenci si poslechli přednášku o spisovatelce Jodi Picoult. Přednášku o Husákových dětech doprovodila následná živá diskuse.

Když se po osmé hodině večerní gymnázium uzavřelo, zbývalo už jen učitelům a mnohým žákům, bez jejichž pomoci by se akce nedala zrealizovat, vše uklidit a vyrazit k domovům.

Snad se i v příštím roce budeme moci na Noci vědců setkat.