Jihlavští gymnazisté na jarním koncertě zářili

V pondělí 15. dubna se konal v gotické síni jihlavské radnice tradiční Jarní koncert Gymnázia Jihlava. 

Úvod a závěr koncertu patřil vystoupení HSGJ, které představilo mimo jiných písní i soutěžní repertoár na celostátní přehlídku středoškolských pěveckých sborů Gymnasia cantant. Střední část programu vyplnili svými bravurně připravenými čísly letošní maturanti z hudební výchovy. 

Všem maturantům přejeme šťastný výběr maturitní otázky při ústní zkoušce z hudební výchovy a pěveckému sboru na soutěži v Brně jen samé čisté tóny!